TERMS OF USE

ข้อตกลง และเงื่อนไข

บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า โพสิทีฟ (POSITIF) จัดทำเนื้อหาและให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตามที่บริษัทฯ กำหนด และถือว่าท่านได้ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้

 1. 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่น โปรดทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อท่านจะได้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์

 2. 2. การสั่งซื้อสินค้า

  • ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และคำแนะนำเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
  • การส่งคำสั่งซื้อของท่านบนแพลตฟอร์ม ทางผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด โดยท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
  • เมื่อส่งคำสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ขายมีสิทธิในการประมวลผลคำสั่งซื้อ
  • ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น เว้นแต่เกิดจากความผิดพลาดของระบบการสั่งซื้อของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านอาจถูกถามเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่บริษัทฯ จะยอมรับ หรือยกเลิกการสั่งซื้อ
  • ผู้ขายมีพันธะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้า
 3. 3. การเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

  หากมีการขอคืนสินค้าหลังจากบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อแล้วนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้

 4. 4. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล

  บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า โพสิทีฟ (POSITIF) เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทในข้อมูลทั้งหมด ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ให้แก่ท่านเพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนำภาพ และชุดข้อความไปใช้คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

 5. 5. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

  บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม ไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ การตั้งค่าของคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือเพื่อช่วยให้ไซต์ทำงานอย่างที่คุณต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถปฏิเสธไม่ให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ คลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของเรา อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานไซต์และบริการที่เรามีให้ใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

ใช้คะแนนสะสม 50 คะแนน
รับส่วนลด 10 บาท

เมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถยกเลิกได้


ใช้ Promo Code

เมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถยกเลิกได้


ต้องการล้างสินค้าในตะกร้า

Clear My Cart


วิธีการชำระเงินผ่าน CREDIT CARD


โดย K Payment Gateway

สำหรับ Security Code 3 หลักให้ดูจากเลข 3 ตัวที่อยู่ด้านหลังของบัตรเครดิตตรงบริเวณลายเซ็น

วิธีชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย


รหัสบริษัท : 20955
 1. เสียบบัตร ATM และใส่รหัส 4 หลัก
  บริการอื่นๆจ่ายบิล/ชำระเงินอื่นๆ/ระบุรหัสบริษัทออมทรัพย์
 2. ใส่รหัสบริษัท Company ID : 20955
  Payment Ref. Code ในช่อง Member ID / Account No. รหัส Invoice / Order No. ในช่อง Invoice Number จำนวนเงินที่ต้องชำระ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยัน

เงื่อนไขอื่นๆ
 1. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าต่อเมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น
 2. บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของการทำใบสั่งซื้อสินค้า
 3. สีของแค็ตตาล็อกอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากเหตุผลด้านการพิมพ์
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ราคา และข้อมูลสินค้า
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. POSITIF magazine ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้ขาดยอดการสั่งซื้อเกิน 3 เดือน

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

จัดส่งพัสดุการจัดส่งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 1. จัดส่งโดยพัสดุไปรษณีย์ EMS หลังชำระเงินค่าสินค้า และค่าบริการ (สั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าส่ง 50 บาท)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 2-3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 4-5 วันทำการ
 2. จัดส่งสินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าปลายทางด้วยบัตรเครดิต (สั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าส่ง 50 บาท)
  • กรุงเทพฯ 14 เขต ดังนี้ คลองเตย, คลองสาน, ธนบุรี, บางคอแหลม, บางรัก, ปทุมวัน, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, พญาไท, พระนคร, ยานนาวา, ราชเทวี, วัฒนา, สัมพันธวงศ์ ระยะเวลาส่งภายในไม่เกิน 4 ชั่วโมง
  • สำหรับการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ในแต่ละครั้ง ท่านจะได้รับกล่องพัสดุสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน
  • สำหรับการจัดส่งโดยพนักงานส่งสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย แล้วกรุณาเซ็นชื่อรับสินค้า กับพนักงานส่งสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้า

ที่ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อสินค้าของเรา

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถแจ้งทาง inbox ได้เลยค่ะ

สมัครสมาชิกสำเร็จ

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถแจ้งทาง inbox ได้เลยค่ะ

สมัครรับข่าวสารโปรโมชั่นสำเร็จ

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถแจ้งทาง inbox ได้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ สำหรับคำถาม

ผู้เชียวชาญของเราจะดำเนินการตอบกลับเร็วที่สุด

ทางเราได้ส่งอีเมลพร้อมลิงค์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

โปรดตรวจสอบที่บัญชี register_emai@domain.com

แจ้งชำระเงินสำเร็จ

ระบบทำการตรวจสอบ และจัดส่งออเดอร์ของคุณ

แจ้งชำระเงินล้มเหลว

ไฟล์หลักฐานการโอนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ

บันทึกสำเร็จ

สมัครรับข่าวสารโปรโมชั่นจาก POSITIF

กรุณาระบุอีเมล หรืออีเมลไม่ถูกต้อง

สำหรับสมัครรับข่าวสารโปรโมชั่นจาก POSITIF