ใช้สายตาเยอะ ตาแห้ง แสบตา Flax Seed Oil เอาอยู่ รักเลย! / คุณชไมพร สหัสสนิมิตกุลใช้สายตาเยอะ ตาแห้ง แสบตา Flax Seed Oil เอาอยู่ รักเลย! / คุณชไมพร สหัสสนิมิตกุล
ใช้สายตาเยอะ ตาแห้ง แสบตา Flax Seed Oil เอาอยู่ รักเลย! / คุณชไมพร สหัสสนิมิตกุล
มีปัญหาเกี่ยวกับตา เพราะใช้สายตามาก เนื่องจากชอบดูทีวี เล่นเกมบนมือถือ จึงตาแห้ง แสบตาบ่อยเมื่อเล่นเป็นเวลานาน พอได้ลองทาน Flax Seed Oil เวลาที่ใช้สายตาเยอะจะไม่แสบตา การมองเห็นชัดเจนขึ้น ตาไม่แห้ง เพียงทานไปแค่ 1 ซองเท่านั้น และได้ซื้อมาตุนไว้อีก 2 ซอง รักเลย!
คุณชไมพร สหัสสนิมิตกุล อายุ 60 ปี
อาชีพรับจ้าง
ระยะเวลาในการใช้ 1 เดือน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
FLAX SEED OIL MIX BLUEBERRY EXTRACT LUTEIN ZEAXANTHINE