สร้าง “ความสุข” ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
สร้าง “ความสุข” ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
“ความสุข” เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่เป็นสิ่งที่หลายๆ คนปรารถนา และหาทางเพื่อให้ได้พบกับความสุขมากที่สุด เพราะความสุข คือความสบายกาย สบายใจ ความรื่นรมย์ ความอิ่มเอมใจ คนที่มีความสุขจะสังเกตได้ง่ายๆ คือมักจะมีรอยยิ้มปรากฎอยู่บนหน้าเสมอๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็พร้อมจะทำความเข้าใจ และยินดีที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงไป

นักจิตวิทยาทางด้านความสุขวิทยาท่านหนึ่ง เคยกล่าวไว้ว่า ความสุข คือ ความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเรา หรือพูดง่ายๆ คือความสุขอยู่ที่ใจเรานั่นเอง ถ้ามีความพอใจกับชีวิตเราแล้ว แน่นอนเราย่อมสัมผัสความสุขได้ง่ายขึ้น โดยมีวิธีสร้างความสุขง่ายๆ ให้แก่ตัวเอง ดังนี้

1. พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ถือเป็นเรื่องแรกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความสุข คนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี จิตมักจะอยู่ไม่เป็นสุข จะคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น หรือมองหาข้อเสียของตัวเองอยู่เสมอ ยิ่งเป็นการบั่นทอนความสุขของตัวเองให้ห่างไกลออกไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจะใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความปกติสุข เพราะ ไม่ต้องแข่งขันกับใคร จึงใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุขมากกว่า

2. มองโลกในแง่ดีความคิดในเชิงบวก การคิดบวกจะช่วยให้เราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ความคิดดีๆ จะช่วยให้เรามีความสุขได้ เพราะเมื่อคิดถึงแต่เรื่องดีๆ คิดบวกจิตใจก็ปลอดโปร่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นคนที่สดชื่นร่าเริงแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา

3. ฝึกการให้อยู่เสมอ เคยมีคำกล่าวว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” เพราะเมื่อเราให้สิ่งที่มีไป ความรู้สึกอิ่มเอิบในหัวใจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ แม้แต่ในทางพุทธศาสนา การให้ก็เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆ เพราะเป็นการฝึกตัวเอง ในการรู้จักเสียสละ ลดความตระหนี่ถี่เหนียว ความสุขที่เกิดจากการให้จึงส่งผลต่อผู้ให้นั่นเอง

4. ทำในสิ่งที่รัก การได้ทำในสิ่งที่รัก จะทำให้เรามีความสุข เพราะเราจะทำสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีจนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาก็ไม่ย่อท้อ เมื่อค้นพบสิ่งที่ชอบแล้วให้หาโอกาสทำสิ่งนั้น เพื่อสร้างความสุขให้แก่ตัวเอง

5. ดูแลสุขภาพตัวเอง หมายถึงการดูแลสุขภาพให้ครบทุกมิติ คือทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ ดูแลสุขภาพกายด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ละเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ส่วนสุขภาพใจนั้นต้องไม่เครียด หากิจกรรมที่สนใจทำ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างความสุขให้แก่ตัวเราได้

การสร้างความสุขเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไป เพราะความสุขเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่สามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง สิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้น เราสามารถเลือกขึ้นมาเป็นส่วนประกอบของการเติมความสุขให้แก่ชีวิตได้ เพียงแค่การเปลี่ยนมุมมอง เพราะความสุขเป็นเสมือนยาวิเศษที่ทำให้หัวใจเบิกบานสำหรับทุกๆ คน ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในทุกๆ วัน...อย่าลืมเติมความสุขให้แก่ตัวเองนะคะ